บ้าน คอนโดเจ้าของขายเอง

ZmyHome สร้างสรรค์ตลาดบ้าน และ คอนโด  ที่ทำให้เกิดการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ใช้ได้รับข้อมูลตลาดที่ถูกต้อง  โดยให้เจ้าของบ้านหรือคอนโด หรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเป็นผู้ลงประกาศขายและให้เช่าเองเท่านั้น เพื่อให้ประกาศไม่ซ้ำ  อัพเดท  และผู้ซื้อได้ติดต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจทันที   นอกจากนี้ ZmyHome ยังกำลังพัฒนาเครื่องมือต่างๆ และรวมรวมมืออาชีพ เช่น ช่างถ่ายภาพ  ทนาย  เจ้าหน้าที่ตรวจรับบ้าน ธนาคาร  ตัวแทน(ผู้ซื้อ) ฯลฯ เพื่อให้คนไทยซื้อขาย หรือเช่าที่อยู่อาศัยได้ทันทีที่ต้องการ

หมวดหมู่บทความ

 

ค้นหา/ลงประกาศขาย-เช่ากับ ZmyHome

เครื่องมือมากมายช่วยคุณ

เครื่องมือมากมายช่วยคุณ

บนความเข้าใจตลาด

บนความเข้าใจตลาด

สำหรับเจ้าของขายเอง

สำหรับเจ้าของขายเอง